Kategorie

Producenci

eBiuletyn-Newsletter

 

Polityka Prywatności serwisów www.inter-groom.com ; www.psiekosmetyki.pl ; www.zoosklepik.com.pl oraz pozostałych witryn należących do firmy INTER-TOP.
 
Definicje
1. Administrator - oznacza INTER-TOP Mariusz Lisowski z siedzibą w Łodzi (93-266), ul. Wyższa 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CIDG, NIP 7250040530, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,
działający w domenie: psiekosmetyki.pl ; inter-groom.com ; zoosklepik.com.pl i ich subdomenach.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
A. Dane Osobowe
1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu polegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu jest firma INTER-TOP .
3. Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik ma również prawo zgłoszenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a akceptacja Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności oznacza zgodę na ich przetwarzanie do celów opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu
5. Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, oraz ust. 2, 6 oraz 7 niniejszej Polityki Prywatności i po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika na to zgody, Serwis może przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych Serwisu i podmiotów trzecich oraz w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również w celu realizacji programów i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu
6. Z zastrzeżeniem ust.3 niniejszej Polityki Prywatności, dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają przetwarzaniu dla następujących celów:
a) świadczenia usług przez Serwis
b) komunikacja związana ze świadczeniem usług przez Serwis
c) tworzenie statystycznych zestawień dotyczących wykorzystywania Serwisu
8. Zgodnie z ust.6 niniejszej Polityki Prywatności i na zasadach w nim określonych dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają też przetwarzaniu dla celów marketingowych, w szczególności:
a) w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa INTER-TOP
b) w celu prowadzeniu marketingu na rzecz podmiotów zewnętrznych w stosunku do INTER-TOP
B. Jakie informacje są zbierane
1. Serwis gromadzi informacje o wejściach Użytkownika na strony serwisu.
2. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu Użytkownika pomiędzy stronami Serwisu.
3. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu Użytkownika do oferty sklepów.
4. Serwis gromadzi informacje o przechodzeniu do innych witryn do których linki są umieszczone w Serwisie
5. Serwis gromadzi informacje o hasłach według których użytkownicy wyszukują informacje w Serwisie
6. Serwis gromadzi informacje techniczne dotyczące korzystania z serwisu: ilość odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, adresy IP komputerów, wykorzystywane przeglądarki www, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresy z których wystąpiło wejście do Serwisu, długość korzystania z serwisu, region świata, państwo, województwo, miasto i inne.
7. Serwis gromadzi informację o danych Użytkownika umożliwiających zidentyfikowanie go, tylko wtedy gdy korzysta on z możliwości Wypowiedzi zdefiniowanej w Regulaminie.
8. Serwis do śledzenia aktywności użytkownika opisanej w punktach B1-7 może wykorzystywać mechanizm cookie i narzędzia należące do podmiotów trzecich.
C. Jak informacje są wykorzystywane
1. Informacje wymienione w punktach B1-5 Polityki Prywatności wykorzystywane są do zbiorczych analiz i interpretowane w sposób grupowy, uniemożliwiający przypisanie informacji do konkretnego użytkownika.
2. Informacje wymienione w punkcie B6 Polityki Prywatności wykorzystywane są do zbiorczych analiz statystycznych związanych z ruchem na witrynach sklepów oraz w całym Internecie
3. Serwis firmy INTER-TOP zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji zebranych w sposób opisany w punkcie C1 i C2 Polityki Prywatności publicznie lub podmiotom trzecim.
4. Serwis firmy zastrzega sobie także prawo do udostępnienia informacji zebranych w sposób opisany w punkcie B7 w przypadku gdy nakazuje tego prawo.
D. Polityka dotycząca ciasteczek (cookies) i innych podobnych technologii
Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii w Serwisie
I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
II. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
Konfiguracji serwisu
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji i uprawnień Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
Zapamiętania lokalizacji użytkownika
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
Analiz i badań oraz audytu oglądalności
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, z których stron serwisu i w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Użytkowników Serwisu i dostosowania stron internetowych serwisu do antycypowanych preferencji Użytkowników
Świadczenia usług reklamowych
dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów własnych;
dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści
Cookies własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy i domu mediowego:
Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Grupa Nokaut S.A. ul. Sportowa 8 bud. B. 81-300 Gdynia
Skąpiec.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-676),ul.Zelwerowicza 20
Grupa Allegro Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań
a także pośrednio:
Goldbach Audience z siedzibą pod adresem: ul. Altowa 2 02-386 Warszawa
Mastermind Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa
MEC Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem: ul: Żaryna 2B Warszawa 02-593
MEDIA CONTACTS SP. Z O.O. z siedzibą pod adresem: ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa
PHD Media Direction sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Postępu 18, Warszawa
Mindshare Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
Starcom Sp. Z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa
MTR Media Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą pod adresem: ul. Ostra 20, 02-949 Warszawa
VALUE MEDIA SP. Z O. O. z siedzibą pod adresem: ul. Altowa 6, 02-386 Warszawa
INTERNETOWY DOM MEDIOWY NET S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Jubilerska 10 Warszawa 04-190
PAN MEDIA WESTERN SP Z O O z siedzibą pod adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
ZenithOptimedia Group Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Domaniewska 42, 02 - 672 Warszawa
Cube Group S.A. z siedzibą pod adresem: Cybernetyki 19A , 02-677 Warszawa
PRIDE AND GLORY HUGE IDEA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA z siedzibą pod adresem: ul. Słowiańska 10B 01-695 Warszawa
Evolution Media Net Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
ClickAd S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa
Ad-Vice sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Tamka 16 lok. 6/7 00-349 Warszawa
AdInnovation Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Tamka 16 lok. U5 00-349 Warszawa
BRAND CONNECTION SP. Z O.O. z siedzibą pod adresem: Cybernetyki 19 02-677 Warszawa
FastBridge Polska Altowa 6, 02-386 WARSZAWA
Initiative Media Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Altowa 6 Warszawa
UNIVERSAL MCCANN SP. Z O.O z siedzibą pod adresem: Cybernetyki 19 02-677 Warszawa
MediaCom Warszawa Spółka z o.o.. z siedzibą pod adresem: Postępu 6, 02-676, Warszawa.
Maxus Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Postępu 6 02-676 Warszawa
Hypermedia Sp. z.o.o z siedzibą pod adresem: Domaniewska 49, wejście C 02-672 Warszawa
Codemedia SA z siedzibą pod adresem: Rolna 175 B 02-729 Warszawa
Infinity Media z siedzibą pod adresem: Słoneczna 8 00-789 Warszawa
Platforma Mediowa Point Group S.A. Al. Jerozolimskie 179 Blue Office 02-222 Warszawa
Tradedoubler Sp. z o.o. Warszawa 00-547 z siedzibą pod adresem: Piękna 28/34
AGENCJA MEDIOWA ACR z siedzibą pod adresem: Puławska 182 02-670 Warszawa
K2 Internet S.A. z siedzibą pod adresem: Domaniewska 44a Platinium 5 02-672 Warszawa
Wirtualna Polska S.A AdTotal z siedzibą pod adresem: Sienna 75 00-833 Warszawa
Essence Numbers Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Łagodna 2 lok. 2, 02-654 Warszawa
OAN sp. z o.o. Online Advertising Network z siedzibą pod adresem: Wandy Rutkiewicz 9 02-956 Warszawa
 
zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
 
III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Polityka Prywatności serwisów www.inter-groom.com ; www.psiekosmetyki.pl ;  oraz pozostałych witryn należących do firmy INTER-TOP.

 

Definicje

 

1. Administrator - oznacza firmę: INTER-TOP Mariusz Lisowski z siedzibą w Łodzi (93-264), ul. Broniewskiego 68, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 7250040530, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: psiekosmetyki.pl ; inter-groom.com  i ich subdomenach.

 

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

A. Dane Osobowe

 

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu polegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

 

2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu jest firma INTER-TOP .

 

3. Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik ma również prawo zgłoszenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

4. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a akceptacja Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności oznacza zgodę na ich przetwarzanie do celów opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu

 

5. Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, oraz ust. 2, 6 oraz 7 niniejszej Polityki Prywatności i po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika na to zgody, Serwis może przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych Serwisu i podmiotów trzecich oraz w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również w celu realizacji programów i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu

 

6. Z zastrzeżeniem ust.3 niniejszej Polityki Prywatności, dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają przetwarzaniu dla następujących celów:

a) świadczenia usług przez Serwis

b) komunikacja związana ze świadczeniem usług przez Serwis

c) tworzenie statystycznych zestawień dotyczących wykorzystywania Serwisu

7. Dane użytkownika są przekazywane firmom współpracującym przy realizacji zamówień (firmy kurierskie, hurtownie i partnerzy handlowi biorący udział w wysyłce).

8. Zgodnie z ust.6 niniejszej Polityki Prywatności i na zasadach w nim określonych dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają też przetwarzaniu dla celów marketingowych, w szczególności:

a) w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa INTER-TOP

b) w celu prowadzeniu marketingu na rzecz podmiotów zewnętrznych w stosunku do INTER-TOP

 

B. Jakie informacje są zbierane

 

1. Serwis gromadzi informacje o wejściach Użytkownika na strony serwisu.

 

2. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu Użytkownika pomiędzy stronami Serwisu.

 

3. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu Użytkownika do oferty sklepu

 

4. Serwis gromadzi informacje o przechodzeniu do innych witryn do których linki są umieszczone w Serwisie

 

5. Serwis gromadzi informacje o hasłach według których użytkownicy wyszukują informacje w Serwisie

 

6. Serwis gromadzi informacje techniczne dotyczące korzystania z serwisu: ilość odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, adresy IP komputerów, wykorzystywane przeglądarki www, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresy z których wystąpiło wejście do Serwisu, długość korzystania z serwisu, region świata, państwo, województwo, miasto i inne.

 

7. Serwis gromadzi informację o danych Użytkownika umożliwiających zidentyfikowanie go, tylko wtedy gdy korzysta on z funkcji sklepu np. logowanie, koszyk, lista życzeń, wiadomości od klienta itp.

 

8. Serwis do śledzenia aktywności użytkownika opisanej w punktach B1-7 może wykorzystywać mechanizm cookie i narzędzia należące do podmiotów trzecich.

 

C. Jak informacje są wykorzystywane

 

1. Informacje wymienione w punktach B1-5 Polityki Prywatności wykorzystywane są do zbiorczych analiz i interpretowane w sposób grupowy, uniemożliwiający przypisanie informacji do konkretnego użytkownika.

 

2. Informacje wymienione w punkcie B6 Polityki Prywatności wykorzystywane są do zbiorczych analiz statystycznych związanych z ruchem na witrynach sklepu oraz w całym Internecie

 

3. Serwis firmy INTER-TOP zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji zebranych w sposób opisany w punkcie C1 i C2 Polityki Prywatności publicznie lub podmiotom trzecim.

 

4. Serwis firmy zastrzega sobie także prawo do udostępnienia informacji zebranych w sposób opisany w punkcie B6 i B7 w przypadku gdy nakazuje tego prawo.

 

D. Polityka dotycząca ciasteczek (cookies) i innych podobnych technologii

 

Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii w Serwisie

 

I. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi

1. niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce korzystać.

2. funkcjonalne - są ważne do działania sklepu.

Służą wzbogacaniu funkcjonalności serwisu bez nich sklep będzie działał jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika. 

Służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności sklepu bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcionalności witryny ale nie powinno to uniemożliwić kożystania z niej.

Służą bardzo ważnym funkcjom sklepu ich zablokowanie może uniemożliwić działanie niektórych funkcji witryny.

3. biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego witryny w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje nidostępności całej witryny ale może obniżyć poziom świadczonych usług ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów z reklam partnerów biznesowych do tej kategorii należą cookies reklamowe.

 II. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

 1. Cookies tymczasowe - umieszczane na czas kożystania z przeglądarki, wykasowane po jej zamknięciu.

2. Cookies stałe - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają na urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.

III. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:

1. Cookies własne - umieszczone bezpośrednio przez właściciela jaka została odwiedzona

2 . Cookies zewnętrzne - umieszczone przez zewnętrzne podmioty których komponenty zostały wywołane przez właściciela witryny.


- Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 - Usuwanie plików cookies - standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

- Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty
Reklama

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę